Cập nhật: Không giữ nổi mức 6,700 USD, Bitcoin “đâm thụp” xuống mức 6,400 USD. Toàn bộ thị trường “tắm máu”

Cập nhật: Không giữ nổi mức 6,700 USD, Bitcoin “đâm thụp” xuống mức 6,400 USD. Toàn bộ thị trường “tắm máu”   Bitcoin cắm đầu…

View More Cập nhật: Không giữ nổi mức 6,700 USD, Bitcoin “đâm thụp” xuống mức 6,400 USD. Toàn bộ thị trường “tắm máu”