Mốc lịch sử mới của TRON: Toàn bộ 27 node sẵn sàng đi vào hoạt động. Có cả 1 đại diện Tron Super từ Việt Nam!

Mốc lịch sử mới của TRON: Toàn bộ 27 node sẵn sàng đi vào hoạt động. Có cả 1 đại diện Tron Super từ Việt…

View More Mốc lịch sử mới của TRON: Toàn bộ 27 node sẵn sàng đi vào hoạt động. Có cả 1 đại diện Tron Super từ Việt Nam!

Tại sao CEO Circle, Coinbase và các công ty tiền điện tử lớn lại lạc quan về Ethereum hơn là Bitcoin?

Các nhà điều hành của các tập đoàn tiền điện tử lớn, trị giá hàng tỷ đô la, đã tỏ ra lạc quan về Ethereumhơn là Bitcoin –…

View More Tại sao CEO Circle, Coinbase và các công ty tiền điện tử lớn lại lạc quan về Ethereum hơn là Bitcoin?