Cardano [ADA] đang có kế hoạch lật đổ Ethereum [ETH] bằng “chiến binh mới” – Marlowe?

Gần đây, công ty Blockchain Input Output [IOHK] đã phát hành một tài liệu giải thích một số khía cạnh của Marlowe, một ngôn ngữ lập trình blockchain, tác phẩm được sáng tạo bởi Cardano.

Cardano [ADA] đang xây dựng Marlowe để đánh bại Ethereum

Ethereum, một trong những đồng tiền điện tử đầu tiên trong không gian và lớn thứ 2 trên thế giới, hiện đang trình diễn giai đoạn ra mắt cho phát triển hợp đồng thông minh và máy tính ảo. Để theo đuổi những tiến bộ trong cùng khu vực, nhóm Cardano xây dựng nên Marlowe.

Cardano [ADA] đã có kế hoạch sử dụng Marlowe như một Domain Specific Language, tập trung vào việc thực hiện các hợp đồng tài chính theo phong cách của Peyton Jones, cùng với các nhà nghiên cứu khác trên blockchain.

Domain Specific Language là là một kí hiệu, thường mang tính đồ họa (graphical), được thiết kế để được sử dụng cho một mục đích cụ thể. DSL Marlowe, theo IOHK nó là “một loại đại số trong Haskell”.

IOHK gần đây đã chỉ ra việc sử dụng thực tế của Marlowe:

Để Marlowe có thể sử dụng được trong thực tế, người dùng cần có khả năng hiểu các hợp đồng sẽ hoạt động như thế nào sau khi được triển khai tới blockchain. Chúng ta có thể làm điều đó bằng cách mô phỏng hành vi của chúng trên chuỗi, các bước tương tác qua việc đánh giá một hợp đồng trong một trình duyệt.

Hướng tới thâm nhập ngành công nghiệp tài chính

Marlowe là một ngôn ngữ sẽ được sử dụng trong ngành tài chính. Khi Cardano phát triển ngôn ngữ này hoàn toàn, nó sẽ sẵn sàng để thực hiện các hợp đồng tài chính trên mạng của mình.

Ngôn ngữ sẽ cung cấp cho Cardano  một vị thế vững chắc trong ngành công nghiệp tài chính, đặc biệt là ở những khu vực cần ký quỹ. Meadow là một công cụ web được thiết kế để hỗ trợ xây dựng, sửa đổi và mô phỏng tương tác các hợp đồng thông minh để trải nghiệm tiềm năng của Marlowe.

Cùng với Marlowe, một ngôn ngữ lập trình khác đang đặc biệt được xây dựng bởi Cardano để viết các hợp đồng thông minh gọi là Plutus. Gần đây, nhà sáng lập và CEO của Cardano, Charles Hoskinson, đã nói về Plutus. Ông nói rằng nhóm Plutus đã thấy sự tăng trưởng ổn định và chương trình chính của dự án là “đảm bảo rằng dữ liệu có thể chuyển đổi giữa nhiều nền tảng”.

Nguồn Ambcrypto

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *